Blog

Czy mogę otrzymać alimenty na niepełnoletnie dzieci, jeśli mam niepełnosprawne dziecko?

prawnikiem od alimentów na dzieci w IllinoisWychowywanie niepełnosprawnego dziecka może być niezwykle znaczącym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Może jednak również wiązać się z poważnymi wyzwaniami osobistymi i finansowymi. Kiedy rodzic ma dziecko niepełnosprawne, dziecko może potrzebować dodatkowej pomocy w codziennych czynnościach życiowych, takich jak ubieranie się i jedzenie. Dziecko może również wymagać rozległej opieki medycznej, specjalnej edukacji lub korepetycji. Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wyzwania te nie znikają, gdy dziecko osiąga wiek 18 lat. W konsekwencji niektórzy rodzice rozwiedzeni i niezamężni mają prawo do pomocy finansowej od drugiego rodzica, nawet po osiągnięciu przez ich dziecka pełnoletności.

Wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych dzieci 

Według prawa w Illinois, oboje rodzice powinni wnieść wkład finansowy związany z potrzebami swojego dziecka, nawet jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim lub rozwiedzeni. Obowiązki alimentacyjne zazwyczaj ustają, gdy dziecko kończy 18 lat lub kończy szkołę średnią. Jeśli jednak dziecko ma niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność rozwojową, upośledzenie fizyczne lub stan zdrowia, który ogranicza jego samodzielność, rodzice mogą być odpowiedzialni za jego opiekę przez wiele lat. Aby upewnić się że dany rodzic ma środki finansowe na utrzymanie tej opieki, można złozy ć petycje o alimenty na dzieci inne niż małoletnie, które będą kontynuowane po osiemnastych urodzinach Twojego dziecka.

Wymagania alimentacyjne dla dzieci innych niż małoletnie

Osoby niepełnosprawne mogą nie być samowystarczalne finansowo jako osoba dorosła. W związku z tym dziecko i rodzic, który jest głównie odpowiedzialny za obowiązki opiekuńcze, mogą potrzebować pomocy finansowej ze strony drugiego rodzica. Aby zakwalifikować się do alimentów na dzieci inne niż małoletnie, zazwyczaj należy wykazać, że:

• Dziecko cierpi na upośledzenie, które znacznie ogranicza jego zdolność do dbania o siebie

• Niepełnosprawność została zdiagnozowana przed osiągnięciem przez dziecko dorosłości

Czynniki brane pod uwagę przez sądy stanu Illinois

Decydując o przyznaniu alimentów na dziecko niepełnosprawne, sądy wezmą pod uwagę takie czynniki, jak:

• Sytuacja finansowa i zawodowa każdego z rodziców

• Zdolność rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów

• Własne zasoby finansowe dziecka, w tym pomoc rządowa, taka jak renta inwalidzka z Ubezpieczeń Społecznych

• Czy alimenty na dzieci niebędące nieletnimi nakładają na rodzica nadmierne obciążenie finansowe

• Poziom życia, jakiego doświadczyłoby dziecko, gdyby rodzice byli małżeństwem

Skontaktuj się z prawnikiem od alimentów na dzieci w Lombard, IL

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą być uprawnieni do wsparcia nawet po osiągnięciu przez ich dziecki pełnoletności. Jeśli jesteś zainteresowany szukaniem wsparcia dla osób nieletnich lub masz inne potrzeby związane z alimentami, skontaktuj się z prawnikiem do alimentów w DuPage w kancelarii Aldrich & Siedlarz Law, P.C. Nasz wykwalifikowany zespół rozumie zawiłości związane z uzyskaniem alimentów dla dzieci innych niż małoletnie i jak pokonywać te przeszkody. Zadzwoń do naszego biura pod numer 630-953-3000, aby umówić się na bezpłatną, poufną konsultację.

 

Najnowsze Posty na Blogu

Archiwa

phone630-953-3000
fax844-272-5935
address2200 S. Main Street, Suite 317, Lombard, IL 60148
hoursWieczory i weekendy po uzgodnieniu